Muuta yrityksen tietoja sähköisesti

Kuka voi muuttaa yrityksen tietoja?

Yrityksen muutosilmoituksen sähköisessä palvelussa voi allekirjoittaa joku seuraavista:

 • kaupparekisteriin merkitty osakeyhtiön tai osuuskunnan hallituksen varsinainen jäsen
 • toimitusjohtaja tai isännöitsijä
 • yksityinen elinkeinonharjoittaja
 • avoimen yhtiön yhtiömies
 • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.

Yllä mainitut voivat myös valtuuttaa palvelussa sähköisesti asiamiehen tekemään ilmoituksia yrityksen puolesta. Asiamies voi tehdä ilmoituksen myös ilman valtuutusta, mutta silloin vastuuhenkilön pitää allekirjoittaa ilmoitus erikseen. Katso lisätietoja valtuuttamisesta.

HUOM.! Prokuristi tai edustamiseen oikeutettu ei voi allekirjoittaa muutosilmoitusta, eikä sähköistä muutosilmoitusta voi tehdä, jos yrityksen vastuuhenkilön tiedot on ilmoitettu kaupparekisteriin ennen vuotta 1994.

Mitä voit tehdä sähköisessä palvelussa?

Voit ilmoittaa:

 • Yrityksen osoitteen ja muiden yhteystietojen muutokset. Lisätietoja yhteystietomuutoksista alempana sivulla.
 • Vastuuhenkilöiden ja muiden kaupparekisteriin merkittyjen henkilöiden muutokset. Oman eron tai tehtävän päättymisen kaupparekisteriin, jos olet ollut yrityksen vastuuhenkilönä.
  • Osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, vakuutusosakeyhtiö, julkinen vakuutusosakeyhtiö, keskinäinen vakuutusyhtiö, julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta, osuuspankki, säästöpankki tai yksityinen elinkeinonharjoittaja.
 • Muutokset arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä poistamisen ko. rekistereistä.
 • Verohallinnolle ilmoitettavan päätoimialan ja tilikauden.
 • Yhtiöjärjestys-, yhtiösopimus- tai sääntömuutoksen kaupparekisteriin ja siihen sisältyvät asiat, joista tehdään rekisterimerkintä, kuten toiminimi, rinnakkaistoiminimi, toimiala, kotipaikka.
  • Osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, vakuutusosakeyhtiö, keskinäinen vakuutusyhtiö ja julkiset yhtiöt (yhtiöjärjestysmuutos)
  • Osuuskunta, osuuspankki ja säästöpankki (sääntömuutos)
  • Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö (yhtiösopimusmuutos)
 • Toiminimen, rinnakkaistoiminimen ja aputoiminimen muutokset.
 • Osakeyhtiön, julkisen osakeyhtiön ja asunto-osakeyhtiön pääoman muutokset.
 • Tytäryhtiösulautumisen ja absorbtiosulautumisen, kun vastaanottavana yhtiönä on osakeyhtiö.

Muut muutokset PRH:n kaupparekisteriin ja Verohallinnon rekistereihin ilmoitetaan toistaiseksi paperilomakkeilla. Lue lisää muutosilmoitusten tekemisestä.

Mitä tarvitset käyttääksesi palvelua?

Jotta voit muuttaa osakeyhtiön tietoja palvelussa, sinulla on oltava suomalainen henkilötunnus ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti).

Yrityksen verkkopankkitunnuksilla tai Katso-tunnisteella ei voi kirjautua palveluun.

Kuinka paljon muutosilmoitusten tekeminen maksaa?

Yrityksen osoite- ja yhteystietojen muutokset sekä ilmoitukset Verohallinnon rekistereihin ovat maksuttomia. Muuten kaupparekisterin muutosilmoitukset ovat maksullisia.
Katso hinnasto prh.fi-verkkosivustolla.

Palvelu laskee käsittelymaksun, joka maksetaan käyttäen verkkopankkitunnuksia tai luottokorttia ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen. Maksaja voi olla myös muu taho kuin tietojen ilmoittaja.

Palvelu tarkistaa tiedot

Esimerkki, joka liittyy osakeyhtiön hallituksen ilmoittamiseen:

Palvelu tarkistaa, että ilmoitettujen henkilöiden henkilötunnukset ovat oikein ja hallituksen jäsenten lukumäärä vastaa yhtiöjärjestystä. Hallituksen ja muiden toimielimien valinnasta on liitettävä ilmoitukseen allekirjoitettu pöytäkirja. Pöytäkirjan sallitut tiedostomuodot ovat pdf, doc ja docx.

Liitä esimerkiksi

 • hallituksen valinnasta yhtiökokouksen pöytäkirja
 • toimitusjohtajan valinnasta hallituksen kokouksen pöytäkirja.

Ennen vuotta 1994 ilmoitetuista hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan ja isännöitsijän tiedoista puuttuu henkilötunnus, joten he eivät voi allekirjoittaa ja tehdä muutosilmoitusta loppuun sähköisesti. Henkilötunnukset on ilmoitettava kaupparekisteriin joko paperisella tai sähköisellä ilmoituksella, jotta sähköinen allekirjoitus onnistuisi. Katso hinnasto prh.fi-verkkosivustolla.

Esimerkki: Kuinka teet osoitteen muutosilmoituksen?

 1. Valitse Yrityksen tietojen muutokset.
 2. Anna yrityksen Y-tunnus.
 3. Valitse Aloita osoite- ja yhteystietomuutos.
 4. Anna yrityksen uudet osoite- ja yhteystiedot. Voimassa olevat osoite- ja yhteystiedot näkyvät ruudulla.
 5. Allekirjoita ja lähetä.
  Kun olet lisännyt tiedot, voit lähettää ilmoituksen. Ilmoitus täytyy allekirjoittaa, ennen kuin se lähetetään viranomaiselle. Allekirjoitus tehdään Allekirjoita-painikkeella. Allekirjoittamisen jälkeen ilmoituksen sisältöä ei voi enää muokata.

Jos sinulla ei ole allekirjoitusoikeuksia, voit hyväksyä ilmoituksen sisällön ja jättää ilmoituksen allekirjoitettavaksi allekirjoitusoikeuden omaavalle henkilölle Jätä allekirjoitettavaksi -painikkeella.

Muutosilmoituksen voi allekirjoittaa joku seuraavista:

 • kaupparekisteriin merkitty osakeyhtiön tai osuuskunnan hallituksen varsinainen jäsen
 • toimitusjohtaja
 • yksityinen elinkeinonharjoittaja
 • avoimen yhtiön yhtiömies
 • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.

Prokuristi ei voi olla allekirjoittajana.

Palvelussa voit myös valtuuttaa asiamiehen tekemään ilmoituksia yrityksen puolesta. Valtuuttajana voi olla vain henkilö, jolla on oikeus allekirjoittaa ilmoitus.

Yrityksen puolesta toimiva asiamies, jolla ei ole valtuutusta, voi tehdä yrityksen ilmoituksen ja jättää sen allekirjoitettavaksi vastuuhenkilölle tai valtuutetulle.

Ahvenanmaalla sijaitsevan yrityksen osoitetiedot

Otathan huomioon tämän, kun ilmoitat Ahvenanmaalla sijaitsevan yrityksen osoitetiedot: Kun yrityksen postinumero on Ahvenanmaalla, YTJ-palvelu ei heti tunnista antamaasi katuosoitetta oikein. Tällöin palvelu kehottaa valitsemaan toisen kadunnimen. Pääset eteenpäin painamalla kuvaketta, jossa lukee "En vahvista valintaa". Sen jälkeen palvelu hyväksyy antamasi katuosoitteen.

Lisätietoja osoite- ja yhteystietojen muutoksista

 • Sähköisessä palvelussa voi ilmoittaa kaikkien yleisimpien yritysmuotojen osoite- ja yhteystietojen muutokset.
  • Yrityksellä on aina oltava voimassa oleva posti- tai käyntiosoite PRH:n ja Verohallinnon rekistereissä. Voit ilmoittaa yhteystietoina myös puhelinnumeron, faksinumeron, sähköpostiosoitteen ja www-osoitteen. Tiedot ovat julkisia ja nähtävissä YTJ-yrityshaussa.
  • Samalla kertaa voit ilmoittaa yritykselle myös muun postiosoitteen vain Verohallinnon käyttöön. Verohallintoon ilmoitettava postiosoite ei ole julkinen.
  • Voit myös ilmoittaa ajankohdan, josta lähtien muutokset tulevat voimaan tai jolloin niiden voimassaolo päättyy. Voimaantulopäivä ei voi olla menneisyydessä.
  • Muutoksista ei lähetetä erillistä rekisteriotetta. Voit tarkistaa muuttuneet tiedot YTJ-yrityshausta. Lue lisää yrityshausta.
  • Huomioithan, että osoite- ja yhteystietojen muutos ilmoitetaan sähköisesti omana ilmoituksenaan. Jos haluat ilmoittaa myös muita muutoksia yrityksen tietoihin, voit tehdä sen samalla kirjautumiskerralla, mutta eri ilmoituksella. Osoite- ja yhteystiedot päivittyvät kaupparekisteriin automaattisesti, muut muutosilmoitukset tarkastetaan ensin PRH:ssa.

Tarvitsetko apua sähköisen ilmoituksen tekoon?

Tutustu opasvideoihin PRH:n YouTube-kanavalla: