Ilmoituksen allekirjoittaminen

Yrityksen ilmoituksen voi sähköisessä palvelussa allekirjoittaa joku seuraavista:

  • osakeyhtiön tai osuuskunnan hallituksen varsinainen jäsen tai puheenjohtaja
  • toimitusjohtaja
  • yksityinen elinkeinonharjoittaja
  • avoimen yhtiön yhtiömies
  • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.

Prokuristi tai edustamiseen oikeutettu ei voi allekirjoittaa kaupparekisteri-ilmoitusta. Sähköistä muutosilmoitusta ei voi allekirjoittaa henkilö, joka on ilmoitettu kaupparekisteriin ennen vuotta 1994.

Allekirjoitatko toisen henkilön tekemän ilmoituksen?

Kun toinen henkilö on tehnyt ilmoituksen valmiiksi, ilmoituksen allekirjoittaja kirjautuu palveluun ja valitsee ensin, onko kyseessä "Yrityksen perustaminen" vai "Yrityksen tietojen muutokset". Tämän jälkeen allekirjoittaja antaa joko ilmoitusnumeron tai yrityksen Y-tunnuksen.

Huomio! Uusi vastuuhenkilö käyttää ilmoitusnumeroa.

Ilmoitusnumeron tai Y-tunnuksen antamisen jälkeen siirrytään allekirjoittamissivulle, jossa allekirjoittaja vahvistaa ilmoituksen tarkastamisen ja painaa allekirjoituspainiketta.

Katso opasvideot PRH:n YouTube-kanavalla:

Hyväksy ja allekirjoita ilmoitus
Allekirjoita toisen tekemä ilmoitus