Ilmoituksen allekirjoittaminen

Yrityksen ilmoituksen voi sähköisessä palvelussa allekirjoittaa joku seuraavista:

  • osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön tai osuuskunnan hallituksen jäsen tai puheenjohtaja
    • muutosilmoituksissa lisäksi toimitusjohtaja tai asunto-osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön isännöitsijä
  • yksityinen elinkeinonharjoittaja
  • avoimen yhtiön yhtiömies
  • kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.

Jos avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehenä on yhtiö, tämä ei voi allekirjoittaa sähköistä ilmoitusta.

Prokuristi tai edustamiseen oikeutettu ei voi allekirjoittaa kaupparekisteri-ilmoitusta.

Katso opasvideo hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta PRH:n YouTube-kanavalla.

Kaupparekisteriin ennen 1994 ilmoitetut henkilöt

Kaupparekisteriin ennen vuotta 1994 ilmoitetuista hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, isännöitsijän ja yhtiömiehen tiedoista puuttuu henkilötunnus. Siksi nämä henkilöt eivät voi allekirjoittaa sähköistä muutosilmoitusta.

Henkilötunnukset täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin, jotta sähköinen allekirjoitus jatkossa onnistuisi. Henkilötunnuksen ilmoittaminen kaupparekisteriin on maksutonta. Lue ohje prh.fi-sivuilta.

Allekirjoitatko toisen henkilön tekemän ilmoituksen?

Kun toinen henkilö on tehnyt ilmoituksen valmiiksi, ilmoituksen allekirjoittaja kirjautuu palveluun ja valitsee ensin, onko kyseessä "Yrityksen perustaminen" vai "Yrityksen tietojen muutokset". Tämän jälkeen allekirjoittaja antaa joko ilmoitusnumeron tai yrityksen Y-tunnuksen.

Huomio! Uusi vastuuhenkilö käyttää ilmoitusnumeroa.

Ilmoitusnumeron tai Y-tunnuksen antamisen jälkeen siirrytään allekirjoittamissivulle, jossa allekirjoittaja vahvistaa ilmoituksen tarkastamisen ja painaa allekirjoituspainiketta.

Katso opasvideo toisen tekemän ilmoituksen allekirjoittamisesta PRH:n YouTube-kanavalla.