LEI-tunnus

LEI-tunnus (Legal Entity Identifier) on kansainvälinen yhteisötunnus, joka on tarkoitettu finanssimarkkinoilla toimivien ja kaikkien johdannaissopimuksia käyttävien yritysten ja yhteisöjen tunnistamiseen.

LEI-tunnuksen tarvitsevat yhteisöt, joita koskee Euroopan unionin EMIR-asetus (European Market Infrastructure Regulation, EU 648/2012).

LEI-tunnusta voivat hakea paperilomakkeella PRH:lta seuraavat toimijat:

  • kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja
  • säätiörekisteriin merkitty säätiö
  • muu Y-tunnuksen saanut toimija, kuten sijoitusrahasto tai julkisoikeudellinen yhteisö, joka pitää voida tunnistaa finanssimarkkinoilla.

Tietoja annetuista LEI-tunnuksista ja uusista ja muuttuneista tiedoista voi hakea lataamalla manuaalisesti LEI-tiedostojen haku -sivulta joko tiedostot kaikista LEI-tunnuksista (full) tai kyseisenä päivänä annetuista uusista tunnuksista tai muutoksista (delta).

Kaikki LEI-tiedot sisältävän tiedoston (full) voi ladata sivustolta myös automaattisesti käyttäen URL-osoitetta https://tietopalvelu.ytj.fi/leitiedostot/tiedostolataus.aspx?date=VVVVKKPP. Osoitteessa VVVV on vuosi ja KK on kuukausi ja PP on päivä.