LEI-tunnus

LEI-tunnus (Legal Entity Identifier) on maailmanlaajuinen yhteisötunnus, joka on tarkoitettu rahoitusmarkkinoilla toimivien yritysten ja yhteisöjen tunnistamiseen. Vaatimus LEI-tunnuksesta perustuu EU:n arvopaperilainsäädäntöön.

Yritys tai yhteisö (esimerkiksi rekisteröity yhdistys tai säätiö) tarvitsee LEI-tunnuksen, jos se tekee kauppoja pörssiosakkeilla, ETF-rahasto-osuuksilla tai muilla pörssinoteeratuilla arvopapereilla tai johdannaisilla.

Pelkkään omistamiseen LEI-tunnusta ei tarvita.

LEI-tunnusta voivat hakea PRH:lta yritykset ja yhteisöt, joilla on Y-tunnus sivuliikkeitä lukuun ottamatta. Lue lisää ja täytä hakemus PRH:n verkkosivuilla.

LEI-tunnus näkyy YTJ-yrityshaussa

PRH ei lähetä päätöstä LEI-tunnuksen myöntämisestä. Yritykselle tai yhteisölle myönnetty LEI-tunnus näkyy PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-yrityshaussa yrityksen tai yhteisön tiedoissa. Tunnus näkyy hakutuloksessa Y-tunnushistorian alapuolella kohdassa "LEI-tiedot". Siirry YTJ-yrityshakuun.

Lataa LEI-tiedostoja

Saat tietoja annetuista LEI-tunnuksista sekä uusista ja muuttuneista tiedoista lataamalla LEI-tiedostoja. Voit ladata tiedostoja myönnetyistä LEI-tunnuksista ja niiden haltijoista.

CDF 1.0 ja CDF 2.1 tiedostot sisältävät tietoja LEI-tunnuksen haltijasta ja LEI-tunnuksen rekisteröintitiedoista. CDF 1.0 ja CDF 2.1 tiedostojen tietosisältö on sama, CDF 2.1 on teknisesti uudempi versio.

RR-tiedosto (RelationshipRecord) sisältää tietoja LEI-tunnuksen haltijan konsernisuhteesta, jos haltijan emoyhteisöllä on LEI-tunnus. Tiedostossa on tiedot haltijan ja emoyhteisön LEI-tunnuksista, tieto konsernisuhteen luonteesta (onko suora vai ylin kirjanpidollinen emoyhteisö) ja voimassaoloajasta, emoyhteisön tilikaudesta ja käytetystä tilinpäätösstandardista.

EX-tiedosto sisältää tiedot niistä LEI-tunnuksen haltijoista, joilla ei ole emoyhteisöjä tai, joille ei ole ilmoitettu emoyhteisön tietoja ja tähän liittyvät selitteet.

LEI-tiedot sisältävän tiedoston voi ladata sivustolta myös automaattisesti. LEI-tiedostoja on neljää erilaista. Käytä lataamiseen URL-osoitetta: https://tietopalvelu.ytj.fi/leitiedostot/tiedostolataus.aspx?type=1&date=VVVVKKPP.

Osoitteessa VVVV on vuosi ja KK on kuukausi ja PP on päivä.
Tiedostojen muodot ovat: Type 1= CDF 1.0, Type 2= CDF 2.1, Type 3= RR ja Type 4= EX.