Ulkomaisten toimijoiden perustamisilmoitus

Yritys tai yrittäjä - tee ilmoitus Verohallintoon

Ulkomaisen yhteisön, yhtymän tai elinkeinonharjoittajan on tehtävä perustamisilmoitus, jotta se voi aloittaa toiminnan Suomessa. Perustamisilmoituksella yritys hakeutuu Verohallinnon rekistereihin. Jos yrityksellä on Suomessa vain yksittäinen toimeksianto, yritys voi rekisteröitymisen sijaan hakea lähdeverokortin verotoimistosta. Lue lisää vero.fi-verkkosivuilla.

Ulkomaisen toimijan perustamisilmoitusta ei voi tehdä sähköisesti.

Yhteisö tekee perustamisilmoituksen lomakkeella Y1 ja Verohallinnon liitelomakkeella 6204. Yhtymä tekee perustamisilmoituksen lomakkeella Y2 ja Verohallinnon liitelomakkeella 6204. Elinkeinonharjoittaja puolestaan tekee ilmoituksen lomakkeella Y3 ja Verohallinnon liitelomakkeella 6206.

Löydät lomakkeet tämän sivun lopusta. Täytä lomakkeet koneella, tulosta ne A4-koossa ja postita ne Y-lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Elinkeinonharjoittajan sivuliike - tee ilmoitus myös kaupparekisteriin ja maksa käsittelymaksu

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliikkeellä tarkoitetaan ulkomaisen yhteisön tai säätiön osaa, joka harjoittaa Suomessa jatkuvaa liike- tai ammattitoimintaa Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta käsin ulkomaisen yhteisön tai säätiön nimiin ja lukuun.

Sivuliikkeen perustamisesta on ennen toiminnan aloittamista tehtävä perustamisilmoitus PRH:n kaupparekisteriin ja Verohallinnolle lomakkeella Y1 sekä liitelomakkeilla 3 ja 6204. Mikäli ulkomaisella toimijalla on jo Y-tunnus, annetaan tieto sivuliikkeen perustamisesta lomakkeella Y4 sekä liitelomakkeella 3 ja 6204.

Ilmoitusta ei voi tehdä sähköisesti.

Löydät lomakkeet tämän sivun lopusta. Täytä lomakeet koneella, tulosta ne A4-koossa ja postita Y-lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Ilmoituksen käsittelymaksu PRH:n kaupparekisterissä on 380 €. Tutustu maksuohjeisiin prh.fi-sivuilla.

Lataa paperilomake ja täyttöohje