Sähköisesti ilmoitettavat muutokset

Yritysten ja yhteisöjen on ilmoitettava muutoksista PRH:n kaupparekisteriin tai säätiörekisteriin sekä Verohallinnon arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

Yleisimpien yritysmuotojen tavallisimmat ilmoitukset voit ilmoittaa sähköisesti YTJ-palvelussa.

Voit ilmoittaa muutokset sähköisesti seuraavasti:

 • yrityksen osoitteen ja muiden yhteystietojen muutokset
 • vastuuhenkilöiden ja muiden kaupparekisteriin merkittyjen henkilöiden muutokset
 • oman eron tai tehtävän päättymisen kaupparekisteriin, jos olet ollut yrityksen vastuuhenkilönä
 • toiminimen, rinnakkaistoiminimen ja aputoiminimen muutokset
  • osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, vakuutusosakeyhtiö, julkinen vakuutusosakeyhtiö, keskinäinen vakuutusyhtiö, julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta, osuuspankki, säästöpankki tai yksityinen elinkeinonharjoittaja
 • muutokset arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä poistamisen ko. rekistereistä
 • Verohallinnolle ilmoitettava päätoimiala ja tilikausi
 • Yhtiöjärjestys-, yhtiösopimus- tai sääntömuutoksen kaupparekisteriin ja siihen sisältyvät asiat, joista tehdään rekisterimerkintä, kuten toiminimi, rinnakkaistoiminimi, toimiala, kotipaikka
  • osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, vakuutusosakeyhtiö, keskinäinen vakuutusyhtiö ja julkiset yhtiöt (yhtiöjärjestysmuutos)
  • osuuskunta, osuuspankki ja säästöpankki (sääntömuutos)
  • avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö (yhtiösopimusmuutos)
 • tosiasialliset edunsaajat ja oma ilmoitus edunsaajan roolin päättymisestä
  • osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta,
   keskinäinen vakuutusyhtiö, julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö, säästöpankki,
   osuuspankki, vakuutusosakeyhtiö, julkinen vakuutusosakeyhtiö
 • osakeyhtiön, julkisen osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön pääoman muutokset.
 • tytäryhtiösulautuminen ja absorbtiosulautuminen, kun vastaanottavana yhtiönä on osakeyhtiö.
 • osakeyhtiön muuttaminen asunto-osakeyhtiöksi
 • osakeyhtiön muuttaminen keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi.

Lue lisää muutosten ilmoittamisesta.