Siirry suoraan sisältöön

ALV-numero

Arvonlisäverovelvollisuuden toteamista varten EU:n alueella on käytössä arvonlisäverotunniste eli ALV-numero. Kansainvälistä kauppaa käyvän yrityksen liikekumppani voi ALV-numeron avulla varmistaa yrityksen arvonlisäverovelvollisuuden.

ALV-numeron saa hakeutumalla Verohallinnon pitämään arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Numeron muodostaminen

ALV-numeroa saavat käyttää vain arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkityt yritykset ja henkilöt.

ALV-numero muodostetaan Y-tunnuksesta 1234567-8 lisäämällä sen alkuun kaksikirjaiminen maatunnus FI ja jättämällä tunnuksesta väliviiva pois: FI12345678.

Merkinnät kansainvälisissä tilanteissa

Kun arvonlisäverovelvollinen yritys käy kauppaa toisessa EU:n jäsenvaltiossa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneen yrityksen kanssa, yritys merkitsee laskuun Y-tunnuksensa lisäksi ALV-numeronsa.

ALV-numero on ruotsiksi "mervärdesskattenummer" tai "momsnummer" ja englanniksi
"VAT number".

ALV-todistus ulkomaille

Voit tilata kirjallisen todistuksen arvonlisäverovelvollisuudesta yrityksen OmaVerossa.

Voit myös tilata todistuksen Verohallinnon palvelunumeroista 029 497 014 (toiminimiyrittäjät, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt) ja 029 497 008 (osakeyhtiöt ja yhdistykset).